Władze


Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 06.04.17. powołano nowe władze klubu:

Prezes Andrzej Węglarz

V-ce Prezes ds Finansowych
Zbigniew Żyrek

V-ce Prezes ds Organizacyjnych
Józef Kozdry

V-ce Prezes ds Sportowych
Ignacy Urbański
Członkowie Zarządu
Marina Jeszczenko
Marian Pardela
Stanisław Prentki
Ireneusz DobrowolskiDrektor Klubu
Alojzy Mierzwa